Atgriešanās

1. Jums ir tiesības pirkt preces e-veikalā šajos noteikumos paredzētajā un e-veikala noteiktajā kārtībā.


2. Divu nedēļu laikā Jūs, nenorādot iemeslus, varat atsaukt savu pasūtījumu rakstiskā formā (piem., nosūtot vēstuli uz zemāk norādīto e-pasta adresi) vai nodot atpakaļ preces, pat tajā gadījumā, ja pasūtījumu veicāt kā juridiska persona (uzņēmums). Divu nedēļu atsaukšanas termiņš tiek rēķināts, sākot no preces saņemšanas dienas, un beidzas brīdī, kad ir saņemts Jūsu atsaukums. Lai šim atsaukumam būtu juridisks spēks, pietiek ar to, ka Jūs nosūtāt atsaukuma vēstuli vai nododat atpakaļ preces minētajā termiņā. Pasūtījuma atsaukuma vēstuli adresējiet: 
info@e-ciuziniai.lt


3. Pasūtījuma atsaukšanas tiesības nav spēkā:

3.1. precēm, kas izgatavotas pēc klienta iesniegtās specifikācijas vai ir nepārprotami pielāgotas klienta individuālajām vajadzībām;

3.2. citos gadījumos, kad pirkšanas–pārdošanas līgums nav atsaucams saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.


4. Atpakaļ nododamajai precei jābūt labā kārtībā, tā nedrīkst būt netīra, bojāta vai zaudējusi preces izskatu.

5. Ja preces netiek pieņemtas atpakaļ saskaņā ar šo noteikumu 3.1. punktu, samaksātais avanss netiek atmaksāts.


6. Par atpakaļ nodotajām precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta 30 dienu laikā no pasūtījuma atsaukuma nosūtīšanas brīža.

7. Preces var nodot atpakaļ pēc adreses: Ukmergės g. 18, Jonava, Lietuva. Nododot preces atpakaļ, ir iespējams izmantot mūsu transportu. Šis ir maksas pakalpojums – 1 EUR.

8. Atpakaļ nodotos matračus pārdodam ar atlaidi vai dāvinām veselības aprūpes uzņēmumiem. Par iespējām iegādāties atpakaļ nodotās preces varat uzzināt, zvanot mūsu konsultantiem.