1. Jums ir tiesības e-veikalā iegādāties preces šo noteikumu un e-veikala noteiktajā kārtībā.

2. Divu nedēļu laikā jūs varat, nenorādot iemeslu, atcelt savu pasūtījumu rakstiski (piemēram, nosūtot vēstuli uz kontaktinformācijā norādīto e-pasta adresi) vai atdodot atpakaļ preces, pat tajā gadījumā, ja pasūtījumu veicāt kā juridiska persona (uzņēmumu pasūtījumi). Termiņu sāk skaitīt no preces saņemšanas datuma, un tas līdz jūsu rakstiskā atteikuma saņemšanai. Lai šis atteikums būtu juridiski spēkā esošs, pietiek nosūtīt atteikumu vai atdot atpakaļ preces. Atteikšanos no pasūtījuma sūtiet uz e-pastu: info@e-ciuziniai.lt

3. Atteikuma tiesības neattiecas uz:

3.1. precēm, kuras izgatavotas pēc klienta specifikācijām vai nepārprotami izgatavotas, pielāgojot individuālajām vajadzībām;

3.2. citos gadījumos, kad pirkšanas-pārdošanas līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

4. Atdodamajai precei jābūt kārtīgai, tīrai un nebojātai, tā nedrīkst būt zaudējusi labo izskatu.

5. Ja tiek atteikts pieņemt preces, kuras atbilst 3.1. punktam, samaksātais avanss netiek atmaksāts.

6. Par atpakaļ nosūtīto preci samaksātā nauda tiks atmaksāta 30 dienu laikā no pasūtījuma atteikuma nosūtīšanas datuma.

7. Preces jānosūta atpakaļ uz adresi Ukmerges iela 18, Jonava. Preces var nosūtīt atpakaļ, izmantojot mūsu transportu, tas ir maksas pakalpojums – 1 EUR.

8. Atpakaļ atdotie matrači tiek pārdoti ar atlaidi vai dāvnāti aprūpes iestādēm. Par iespējām iegādāties atpakaļ atdotos izstrādājumus jautājiet konsultantiem pa tālruni.